1. Home
  2. Our products
  3. ORKAN-jahači

ORKAN-jahači

Povišena sigurnost pričvršćenja gornjeg pojasa profiliranih limova

EJOT preporuka

Pri spajanju gornjeg pojasa načelno preporučujemo dodatno montiranje EJOT ORKAN-jahača, jer se time postiže povišena sigurnost, visoka stabilnost oblika, te optimalni prijenos sila. 

Koje zahtjeve treba ispuniti jedan ORKAN-jahač?

EJOT ORKAN-jahač služi za ravnomjerniji prijenos sila s gornjeg pojasa trapeznog ili valovitog lima ili sendvič-panela. Žljebovi za ukrućenje EJOT ORKAN-jahača garantiraju visoku stabilnost oblika te ravnomjerni prijenos sila. 

Dodatni sloj za brtvljenje

EJOT ORKAN-jahač je dodatni brtveni sloj koji razdvaja gornji pojas profiliranog lima i glavu vijka. Vrlo često je gornji pojas lima konkavan ili konveksan. Za izravnavanje tih tolerancija idealan je relativno mekani kaučuk sa zatvorenom strukturom ćelija. Na ovaj način se sprečava pojava „kišnih mostova“ preko kojih vlaga može doprijeti do tijela vijka odnosno u unutrašnjost objekta. 

Komprimiranje kaučuka, neophodna za trajnu nepropusnost spoja, je relativno niska pa se time sprečava deformiranja tankostijenih limova tokom montiranja. 

Sigurnost kod montaže

EJOT ORKAN-jahači služe kao dodatna sigurnost pri montaži jer poslagani jahači služe monteru kao šablona za bušenje rupa. Pri tome se rupa uvijek nalazi u sredini gornjeg pojasa. Dodatno se površina građevnog elementa štiti od mogućih neželjenih oštećenja tokom uvrtanja vijaka.

EJOT ORKAN-jahači omogućuju da se povisi sila pritezanja bez opasnosti od pojava plastičnih deformacija u građevnom elementu. Povišene nosivosti spoja upotrebom EJOT ORKAN-jahača su dokazane i dokumentirane u različitim tehničkim dopuštenjima proizvođača profiliranih limova i sendvič-panela.